Privacyverklaring

Inleiding

Beste abonnee,

We zijn verheugd om de laatste nieuwsupdates over de voortgang van het NEUTRALPATH-project met je te delen, evenals toekomstige ontwikkelingen op dit onderzoeksgebied. Deze Privacyverklaring is een document dat aan jou is gericht als Data Subject, dat wil zeggen, de eigenaar van jouw persoonlijke gegevens. Het legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we ze gebruiken.
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Fondazione ICONS, gevestigd in Italië op Piazza della Vittoria 1, Lodi, fiscaal nummer 92563110151, e-mail icons@icons.it, Tel. +39 0371 091065, die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke.
Lees dit document alsjeblieft zorgvuldig door, aangezien het essentiële informatie bevat over hoe jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt en over de gebruikte cookies.
De missie van Fondazione ICONS is het verspreiden van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en culturele projecten naar het algemene publiek. Fondazione ICONS fungeert als communicatie-, verspreidings- en exploitatiepartner in veel consortia voor wetenschappelijk en cultureel onderzoek, voornamelijk gefinancierd door publieke middelen (EU en nationaal), en af en toe door particuliere middelen. We helpen wetenschappers, onderzoekers en culturele exploitanten bij het delen van de resultaten van hun onderzoekswerk met het brede publiek, onderzoekers en innovators.
Binnen het NEUTRALPATH-consortium is Fondazione ICONS ook verantwoordelijk voor communicatie- en verspreidingsactiviteiten. De hieronder beschreven persoonsgegevens en gegevensverwerking worden beheerd door het personeel van Fondazione ICONS, dat handelt volgens een hoog en bewezen niveau van professionaliteit bij het ontwerpen van communicatiestrategieën en het ondersteunen van andere consortiumpartners bij het beheer van deze gegevens indien nodig.

1. Het soort van gegevens en gerelateerde verwerking

1.1 Vrijwillig verstrekte gegevens door de abonnee

Het expliciet en vrijwillig verstrekken van persoonlijke gegevens door jou is essentieel om toegang te krijgen tot bepaalde diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke via de website (bijvoorbeeld inschrijving voor de nieuwsbrief) en om de gevraagde updates te ontvangen. Dit houdt in dat persoonlijke gegevens en contactgegevens, evenals eventuele andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om verzoeken te beantwoorden of de beschikbare diensten te verstrekken, worden verzameld. Fondazione ICONS verzamelt geen gevoelige gegevens. Na afloop van het project of de initiatief waarvoor je je hebt aangemeld, kunnen jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens Art. 2 in andere vergelijkbare projecten waarin Fondazione ICONS communicatieactiviteiten uitvoert. Ze kunnen ook worden gebruikt voor algemene communicatieactiviteiten in de interessegebieden die je hebt aangegeven.

1.2 Navigatiegegevens (gegevens afgeleid van gebruikersnavigatie)

Tijdens routineactiviteiten kan het computersysteem enkele van jouw navigatiegegevens opslaan. Hoewel deze gegevens niet worden verzameld met als doel ze te koppelen aan jouw identiteit, kan indirecte herkenning van jouw identiteit mogelijk zijn wanneer ze worden verwerkt en gekoppeld aan gegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke bezit. Daarom kunnen ze worden beschouwd als “persoonsgegevens” volgens de Privacyverordening. Deze categorie gegevens (waaronder, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, IP-adressen en computernamen van gebruikers) wordt door de Verwerkingsverantwoordelijke anoniem verzameld voor statistische doeleinden, maar door bepaalde gegevensverwerkingstechnieken zou het mogelijk kunnen zijn om de identiteit van de gebruiker te traceren om eventuele aansprakelijkheid voor misdrijven begaan via de website of schade daaraan vast te stellen.

1.3 Navigatiegegevens verwerkt met Matomo of vergelijkbare toepassingen

Onze website maakt gebruik van Matomo, een open-source softwaretool van InnoCraft die eigenaren van websites helpt de interactie van gebruikers met de inhoud van de website te meten. Matomo stelt ons in staat om de interacties van bezoekers bij te houden door het gebruik van first-party cookies die informatie kunnen registreren over de tijd en de pagina die een gebruiker heeft bezocht, zoals de URL van de pagina, en de “herinnering” van wat een gebruiker heeft gedaan op eerdere pagina’s en de “cache” van pagina’s of websites die de gebruiker heeft bekeken of waarmee hij heeft geïnteracteerd. Matomo volgt en identificeert de IP-adressen van websitebezoekers om bezoekers te identificeren op basis van de geografische locatie die ze hebben opgegeven. Matomo verzamelt geen persoonlijke informatie over gebruikers van de website, omdat het rapporteert over trends op de website.
Fondazione ICONS zal deze service niet gebruiken (of derden toestaan dit te doen) om gegevens op te nemen, te verzamelen of te uploaden die een persoon kunnen identificeren (zoals bijvoorbeeld naam, e-mailadres, IP-adres, factureringsinformatie) of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld door Matomo. Je kunt het gebruik van cookies accepteren/weigeren via de toestemmingsbanner die verschijnt op de website wanneer je deze bezoekt.
Je kunt ervoor kiezen om deze website te blokkeren en de acties die je hier uitvoert niet te laten toevoegen en analyseren. Dit beschermt jouw privacy, maar voorkomt ook dat de eigenaar leert van jouw acties en een betere ervaring creëert voor jou en andere gebruikers.
Om deze beslissing te nemen, klik hieronder om een uitsluitingscookie te ontvangen.

2. Wat doen we met jouw persoonlijke gegevens?

Jouw gegevens maken deel uit van onze algemene database die we gebruiken om activiteiten op het gebied van verspreiding, communicatie en netwerken te organiseren die verband houden met de projecten waar we aan werken.
We maken gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor de volgende verwerkingen, die kunnen worden uitgevoerd via traditionele en webgebaseerde contactmethoden (bijvoorbeeld fax, e-mail, sms, etc.):
• Om informatie te verstrekken en antwoorden te geven over onze activiteiten, onderzoeksresultaten en projectinhoud waaraan we werken;
• Voor het uitvoeren van statistieken en rapporten op anonieme wijze (bijvoorbeeld evaluatie van het downloaden van verstrekt materiaal, het aantal keren dat een website is bezocht, de meest bezochte pagina’s, de gemiddelde duur van het bezoek, het land van herkomst van de gebruikers, etc.);
• Voor het uitvoeren van andere legitieme doeleinden, evenals andere wettelijke doeleinden, zoals communicatieactiviteiten met betrekking tot andere vergelijkbare gebieden, projecten, of andere netwerkactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke.
We verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat abonnees altijd de vrijheid hebben om ervoor te kiezen niet deel te nemen en hun rechten uit te oefenen met betrekking tot de hierboven genoemde verwerkingen. Elke communicatie bevat een afmeldingslink waar je jouw beslissingen aan ons kunt laten weten.

3. Waar slaan we jouw gegevens op en hoe beschermen we ze?

De gegevensverwerking met betrekking tot de diensten van de website wordt uitgevoerd op het hoofdkantoor van Fondazione ICONS in Lodi (Italië) op via Volturno 15, I-26900. De toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) 679/2016 is de Italiaanse Privacyverordening, rekening houdend met de effectieve en actuele verwerkingsactiviteit, en de context waarin persoonlijke gegevens worden verwerkt.
De verwerking van gegevens wordt uitgevoerd door geautoriseerde leden van het personeel van Fondazione ICONS die zijn aangewezen en opgeleid om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te handhaven. Naast de gegevensverzameling kan de verwerking van jouw persoonlijke gegevens hun registratie, opslag, wijziging, communicatie en verwijdering omvatten. De verwerking van gegevens zal worden uitgevoerd met het gebruik van elektronische apparatuur. De opslag van persoonlijke gegevens zal elektronisch zijn, gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om aan de doeleinden te voldoen en in overeenstemming met lokale regelgeving en interne processen.
Wat betreft de persoonlijke informatie die je verstrekt, houd er rekening mee dat alle nodige maatregelen zullen worden genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gedeelde gegevens te waarborgen, in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy Verordening. In het bijzonder hebben we alle technische, organisatorische, logistieke en procedurele beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd volgens technologische vooruitgang onder de Verordening, om het minimumniveau van gegevensbescherming te waarborgen dat vereist is door de huidige wetgeving.
De gegevens worden opgeslagen in een database die wordt gehost door een cloudserviceprovider waar Fondazione ICONS op vertrouwt. Het hosten en de gerelateerde verantwoordelijkheden worden beheerst door een specifiek contract. In dit contract verklaart de eerder genoemde provider dat de servers die worden gebruikt om de database te hosten en op te slaan, zich bevinden in datacenters binnen de Europese Unie.
De aangeboden diensten voldoen aan de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming dankzij de aanneming van passende beveiligingsmaatregelen.

4. Wie verwerkt jouw gegevens?

Fondazione ICONS is de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat het management van Fondazione ICONS verantwoordelijk is voor het vaststellen van de structuur en procedures voor de verwerking en bescherming van jouw gegevens. De aangewezen personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke verwerking van jouw gegevens; specifiek zullen ze jouw gegevens verwerken zoals beschreven in de bovenstaande sectie. Andere leden van het consortium kunnen af en toe optreden als Gegevensverwerkers; in dat geval zullen ze zich houden aan dezelfde regels die zijn vastgesteld in deze privacyverklaring. Als Verwerkingsverantwoordelijke zal Fondazione ICONS zorgen voor een vergelijkbare bescherming van de rechten van de gegevenseigenaar.

5. Cookiebeleid

5.1. WordPress Session Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browsermap van de computer van de gebruiker wanneer deze bepaalde websites bezoekt. De website gebruikt cookies met specifieke en beperkte doeleinden, namelijk om de navigatie te vergemakkelijken en voor interne beveiligingsdoeleinden, statistische analyse met betrekking tot navigatie en systeembeheer. Session cookies stellen gebruikers in staat om binnen een website te worden herkend, zodat elke paginawijziging of selectie van elementen of gegevens wordt onthouden van de ene pagina naar de andere. Session cookies worden tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de computer alleen tijdens de browser sessie van een gebruiker en worden automatisch verwijderd van de computer van de gebruiker wanneer de browser wordt gesloten. Persistent cookies blijven in de submap van de browser en worden opnieuw geactiveerd wanneer de gebruiker de website bezoekt die die specifieke cookie heeft aangemaakt, wat navigatie vergemakkelijkt en versnelt (met de optie “mij ingelogd houden”). Analytische cookies verzamelen anonieme gegevens voor interne doeleinden met als doel een betere browse-ervaring voor de gebruiker te bieden. Deze gegevens helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, het aantal bezoeken, de meest bezochte pagina’s, de gemiddelde duur van bezoeken en meer, waardoor we de inhoud van onze website en de manier waarop deze wordt gepresenteerd kunnen verbeteren. Dit zijn cookies van derden, wat betekent dat ze worden verzonden en beheerd door een derde partij waar de Verwerkingsverantwoordelijke mee heeft gecontracteerd voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren en voor marketingdoeleinden. Er worden geen persoonlijke gegevens over jou of jouw computer verzameld. Alle verzamelde gegevens zijn anoniem en geaggregeerd.

5.2. Third-Party Cookies

Cookie Domain Description
_pk_id.7.5939 https://neutralpath.eu NEUTRALPATH maakt gebruik van Matomo, dat een cookie instelt om anoniem te identificeren wanneer gebruikers terugkeren naar specifieke websites.
Matomo gebruikt de informatie die met deze cookie wordt verzonden om een geschiedenis van de bezochte webpagina’s tijdens de sessie van een gebruiker op te slaan. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt om enig deel van jouw identiteit, hetzij anoniem of niet, te koppelen aan enige andere gegevens die door Matomo zijn opgeslagen. Voor meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Matomo, bezoek https://matomo.org/privacy/.

6. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Fondazione ICONS verwerkt persoonsgegevens om haar missie te vervullen om de resultaten en activiteiten van wetenschappelijke en culturele onderzoeksprojecten te verspreiden naar het brede publiek. Binnen het NEUTRALPATH-consortium is Fondazione ICONS verantwoordelijk voor communicatie-, verspreidings- en exploitatieactiviteiten, zoals beschreven in Art. 2.

7. Op welke wettelijke basis opereren we?

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken volgens art. 6 (f) van de GDPR 179/2016. Onze gedetailleerde argumentatie voor het claimen van gerechtvaardigd belang is gebaseerd op een Periodieke Evaluatie van Belang (LIA). Wij geloven dat het voor beide partijen voordelig is om in contact te blijven; je ontvangt exclusief van ons communicatie zoals hierboven uiteengezet. We kijken ernaar uit jouw feedback te ontvangen over specifieke onderwerpen via onze communicatieactiviteiten voor wederzijdse groei.

8. Hoe lang bewaren en verwerken wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt gedurende de gehele looptijd van het project waarop u zich heeft geabonneerd of van andere vergelijkbare projecten die wij u hebben voorgesteld. Als u niet langer geïnteresseerd bent in één van hen, heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden. Nadat een specifiek project is beëindigd en vanaf de laatste communicatie die u van ons ontvangt, bewaren wij uw gegevens gedurende een extra periode van 2 jaar. Als u in deze periode geen updates meer van ons ontvangt, zullen we contact met u opnemen om te verifiëren of u nog steeds geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de community en de retentieperiode met twee jaar te verlengen. Als Fondazione ICONS na de twee extra jaren geen communicatieactiviteiten heeft uitgevoerd met betrekking tot uw interessegebied, worden uw gegevens verwijderd.

9. Gegevensoverdracht

De processen van Fondazione ICONS vereisen geen overdracht van gegevens aan externe derden, met uitzondering van controleautoriteiten van openbare of particuliere instellingen die de onderzoeksprojecten hebben gefinancierd. Volgens de hierboven beschreven processen en behandelingen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met het personeel van de Verwerkingsverantwoordelijke. Bovendien, en indien nodig, zullen persoonsgegevens bekend worden gemaakt, voor zover ze gerelateerd zijn, maar niet beperkt tot de volgende categorieën:
• Organisaties die deel uitmaken van het NEUTRALPATH Consortium.
• Personen belast met het beheer van de website en gerelateerde activiteiten.
• Personen die diensten verlenen voor het beheer van het informatiesysteem van het bedrijf.
• Personen die activiteiten uitvoeren voor monitoring, auditing en certificering met betrekking tot de bedrijfsvoering van de organisaties, zelfs in het belang van de klanten.
Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden.
We delen uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is en alleen met leveranciers of agenten die namens ons werken voor de hierboven beschreven doeleinden. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze agenten, maar alleen voor het uitvoeren van diensten en namens Fondazione ICONS.
Ten slotte, en alleen voor zover vereist door de wet of strikt noodzakelijk voor het verlenen van diensten of ter bescherming van onze rechten, of de rechten van derden of personen die aan ons zijn verbonden, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan wetshandhavingsautoriteiten, onderzoeksorganisaties, gelieerde ondernemingen of in juridische procedures.

10. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen, heeft Fondazione ICONS de hier beschreven interne procedures geïmplementeerd. Als u meer informatie wilt of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met:
• Het hoofdkantoor van Fondazione ICONS: Telefoon +39 0371 091065.
• De Projectmanager voor NEUTRALPATH van Fondazione ICONS: Chiara Bartolacci, chiara.bartolacci@icons.it.
• De verantwoordelijke voor de database van Fondazione ICONS: Barbara Ricco, barbara.ricco@icons.it.
Hieronder staat een uitgebreide lijst van uw rechten:
• Recht op informatie: over onze doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens, de bewaartermijnen voor die persoonsgegevens en met wie ze zullen worden gedeeld.
• Recht op toegang: om toegang te krijgen tot persoonsgegevens.
• Recht op rectificatie: volgens Artikel 16 van de GDPR hebben personen het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
• Recht om vergeten te worden: volgens Artikel 17 van de GDPR hebben personen het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Het staat ook bekend als het ‘recht om vergeten te worden’.
• Recht op beperking van de verwerking: Artikel 18 van de GDPR geeft personen het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: het geeft personen het recht om de persoonsgegevens die ze aan een Verwerkingsverantwoordelijke hebben verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.
• Recht op bezwaar: Artikel 21 van de GDPR geeft personen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.
• Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
• Recht om wangedrag te melden bij de Italiaanse Privacyautoriteit.
U kunt een officiële klacht indienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming.

11. Wijzigingen in het Privacybeleid

Indien nodig kunnen we dit Privacybeleid wijzigen of bijwerken om veranderingen op de website en feedback van onze gebruikers te vertalen. Als er ingrijpende wijzigingen zijn in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, zullen we u op de hoogte stellen door een melding van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden, of door u rechtstreeks een melding te sturen. We moedigen u aan om dit beleid regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe we uw gegevens gebruiken en beschermen.

Maart 2023