Gezamenlijk ontworpen stedelijke oplossingen voor klimaatneutraliteit

Over NEUTRALPATH

NEUTRALPATH effent de weg naar klimaatneutrale steden door de ontwikkeling van positieve en duurzame energiedistricten (PCED’s) en door het gezamenlijk ontwerpen van efficiënte, klimaatvriendelijke oplossingen. Door bij te dragen aan de Europese missie om tegen 2030 ten minste 100 klimaatneutrale en slimme steden te bereiken, dient het project als voorbeeld voor andere steden door het proces tegen 2050 op te schalen.

Betrokken steden

NEUTRALPATH omvat vijf steden.

Dresden (Duitsland) en Zaragoza (Spanje) fungeren als koplopers bij de implementatie van hun PCED, als een fundamentele strategie om tegen 2030 klimaatneutraliteit te bereiken.

Istanbul (Turkije), Gent (België) en Vantaa (Finland) zijn de partnersteden die de voorbeelden van de twee koplopers (bekend als lighthouse cities) zullen volgen om hun eigen PCED te ontwerpen.

NEUTRALPATH zal klimaatneutrale laboratoria (CN-Labs) opzetten in de vijf steden om lokale actoren te betrekken bij het gezamenlijk ontwerpen van duurzame oplossingen.