Gent

In Gent ontwikkelen de wijken Muide-Meulestede en Mariakerke programma's om hun strategie naar klimaatneutraliteit te verbeteren.

Gent is de derde grootste stad van België, met een rijke geschiedenis, een bruisend stadsleven en een haven. Gent wil tegen 2050 fossielvrij en klimaatneutraal zijn. De stad, samen met andere partners zoals de Universiteit Gent, ontwikkelt een holistische en inclusieve transitiestrategie en tracht met pilootprojecten technische en sociale innovaties te lanceren en te verspreiden. De wijken Muide-Meulestede en Mariakerke experimenteren met transitie-initiatieven om een klimaatneutrale en veerkrachtige wijk te worden. In Muide-Meulestede wordt een buurtwarmtenet ontworpen om woningen in de wijk te verwarmen met RES en zonne-energie installaties op nabijgelegen daken. De haalbaarheid van dit PCED-project moet worden verbeterd vanuit technisch, ruimtelijk, economisch en sociaal oogpunt (renovatiebehoeften, optimalisatie stadsverwarming, organiseren en betrekken van bewoners en sleutelactoren, stadsverwarmingssysteem en de aanbesteding ervan, enz.). Het CN-Lab zal verschillende benaderingen en organisatiemodellen ontwikkelen en evalueren.

CN-Lab

De Klimaatneutrale Labs zijn opgevat en functioneren als innovatiehubs met een tweeledig doel: lokale belanghebbenden en burgers betrekken bij het mede ontwerpen van PCED’s en leren van andere steden om het proces naar klimaatneutraliteit te versnellen.

De doelstellingen van het Living Lab Muide-Meulestede Fossielvrij zijn:
– De ontwikkeling van een implementatieplan voor een inclusief PCED.
– De ontwikkeling van een samenwerkend organisatiemodel voor de PCED, inclusief bedrijfsmodellen en exploitatie
strategieën
– Verhogen van de institutionele capaciteit en van de betrokkenheid van belanghebbenden met een participatieve aanpak.

Als u een lokale belanghebbende bent en ons wilt helpen om Gent klimaatneutraal te maken, vul dan het formulier in het Nederlands in.

Belanghebbenden

Het Living Lab Muide-Meulestede Fossielvrij heeft tien groepen van lokale belanghebbenden geïdentificeerd die worden betrokken bij het participatieve proces van het NEUTRALPATH-project.