Yhteissuunnitellut ilmastoviisaat kaupunkiratkaisut

NEUTRALPATH-hanke

NEUTRALPATH näyttää tietä kohti ilmastoneutraaleja kaupunkeja kehittämällä energiapositiivisia alueita (PCED) ja yhteissuunnittelemalla ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Osallistumalla Euroopan 100 ilmastoneutraalin ja älykkään kaupungin missioon vuoteen 2030 mennessä, NEUTRALPATH toimii esimerkkinä muille kaupungeille seurattavaksi vuoteen 2050 mennessä.

Mukana olevat kaupungit

NEUTRALPATHissa on mukana viisi kaupunkia.

Dresden (Saksa) ja Zaragoza (Espanja) toimivat edelläkävijöinä toteuttamalla energiapositiiviset alueet (PCED), jotka ovat keskeinen osa kaupunkien strategiaa ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Istanbul (Turkki), Ghent (Belgia) ja Vantaa (Suomi) ovat kumppanikaupunkeja, jotka seuraavat näiden kahden edelläkävijän (nk. Lighthouse-kaupungin) esimerkkiä suunnitellakseen omat PCED:nsä.

NEUTRALPATH perustaa ilmastolabroja (climate-neutral labs / CN-Labs) näihin viiteen kaupunkiin, jotta paikalliset toimijat voivat osallistua puhtaiden ratkaisujen yhteissuunnitteluun.