Yhteissuunnitellut ilmastoviisaat kaupunkiratkaisut

NEUTRALPATH-hankkeesta

NEUTRALPATH näyttää tietä ilmastoneutraaleille kaupungeille kehittämällä energiapositiivisia alueita (PCED) ja yhteissuunnittelemalla ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Osallistumalla Euroopan 100 ilmastoneutraalin ja älykkään kaupungin missioon vuoteen 2030 mennessä, NEUTRALPATH toimii esimerkkinä muille kaupungeille seurattavaksi vuoteen 2050 mennessä.

Mukana olevat kaupungit

NEUTRALPATHissa on mukana viisi kaupunkia.

Dresden (Saksa) ja Zaragoza (Espanja) toimivat edelläkävijöinä energiapositiivisten alueiden (PCED) toteutuksessa, joka on keskeinen osa kaupunkien strategiaa ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Istanbul (Turkki), Ghent (Belgia) ja Vantaa (Suomi) ovat kumppanikaupunkeja, jotka seuraavat näiden kahden edelläkävijän (nk. Lighthouse-kaupungin) esimerkkiä suunnitellakseen omat PCED:nsä.

NEUTRALPATH perustaa ilmastolabroja (climate-neutral labs / CN-Labs) näihin viiteen kaupunkiin, jotta paikalliset toimijat voivat osallistua puhtaiden ratkaisujen yhteissuunnitteluun.