Vantaa

Vantaa suunnittelee energiapositiivisen alueen (PCED) Aviapolikseen, jonka tavoitteena on olla Euroopan ympäristöystävällisin lentokenttäkaupunki.

Vantaa pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Energiapositiivinen alue vauhdittaa osaltaan energiamurrosta ja kehitystä kohti hiilineutraalia kaupunkia. Aviapolis on muuttumassa logistiikkapainotteisesta alueesta ainutlaatuiseksi lentokenttäkaupungiksi, jossa on asumista, työpaikkoja, palveluja ja kulttuuria. Euroopan ympäristöystävällisimmän lentokenttäkaupungin tavoite tarvitsee toteutuakseen kunnianhimoista suunnittelua ja kehittämistä paitsi energiaratkaisuissa, myös muun muassa kävelyreittien, monipuolisen joukkoliikenteen ja kaupunkivihreän osalta. Vantaalla hanketta toteutetaan laajassa yhteistyössä asukkaiden, yritysten, maanomistajien, suunnittelijoiden ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Luvassa on erilaisia tapahtumia, kyselyitä ja pidempiaikaisia yhteistöitä. Tärkeänä alustana toimii myös OsallistuvaVantaa, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sähköiseen osallistumiseen.

Katso myös paikallinen hankesivu: www.vantaa.fi/neutralpath

 

CN-Lab

Ilmastolabrat (Climate-Neutral Labs) toimivat kehittämisen ja yhteistyön paikkoina, jotka kutsuvat paikalliset sidosryhmät mukaan energiapositiivisten alueiden (PCED) yhteissuunnitteluun ja vauhdittamaan työtä kohti hiilineutraalia kaupunkia.

Ilmastoviisaan Vantaan kokeilulabran tavoitteina on:
– Energiapositiivisen alueen (PCED) yhteiskehittäminen Aviapoliksen alueelle
– Suunnitteluprosessin ja ratkaisujen kehittäminen vähähiilisten ja ilmastoviisasta arkea tukevien alueiden toteuttamiseksi
– Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen vahvistaminen toimenpide- ja rahoitussuunnittelulla EU-mission materiaaleja hyödyntäen
– Sitoutumisen, osaamistason ja yhteisen ymmärryksen kasvattaminen kaupungin sisällä ja sidosryhmien parissa.

 

Jos olet paikallisen sidosryhmän edustaja ja haluat auttaa meitä tekemään Vantaasta ilmastoneutraalin, täytä lomake liittyäksesi kokeilulabraan.

Sidosryhmät

Vantaan kokeilulabra on tunnistanut kymmenen eri sidosryhmätyyppiä, joille tarjotaan osallistumis- ja yhteistyömahdollisuuksia hankkeen eri vaiheissa.