Istanbul

İstanbul, Gazhane'deki eski endüstriyel gaz fabrikasını bir CN-Lab’e (Climate Neutral Laboratory) dönüştürmek için çalışıyor.

Istanbul, İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin bir üyesidir ve NetZeroCities tarafından desteklenmektedir. 2030 yılına kadar Climate Neutrality (Iklim Nötrlüğü) hedeflerine ulaşmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından 112 Misyon Kentinden biri olarak seçilmiştir. Anadolu yakasında bulunan ve 1892 yılında inşa edilen Gazhane (Eski gaz dağıtım tesisi) bir müzeye, kütüphanelere ve kültürel etkinlikler icin birden çok alana ev sahipliği yapmaktadır. Fakat Gazhane’de bulunan binalarin nitelikleri zayıftır. Müze halihazırda enerji tarihi için bir alt yapıya sahip oldugundan ötürü, CN-Lab’leri için ideal bir yer olarak görülmektedir. Gazhane’de inşaa edilecek PCED bölgesi, orada bulunan “gaswork” lerin geri dönüşümü ve kullanımıyla beraber bir park, müze ve workshop alanına ev sahipliği yapacaktir. Mahalle bir zamanlar tüm şehre enerji sağlayan eski bir gaz fabrikasına ev sahipliği yapıyordu, ancak şimdi mahalle sakinleri enerji yoksulluğu çekiyor.

CN-Lab

İklim Nötr Laboratuvarları, iki amacı olan inovasyon merkezleri olarak tasarlandı/hareket ediyor: yerel paydaşları ve vatandaşları PCED'leri birlikte tasarlamaya dahil etmek ve iklim nötrlüğüne yönelik süreci hızlandırmayı diğer şehirlerden öğrenmek.

İstanbul İklim Nötr Laboratuvarının amaçları şunlardır:
– Gazhane bölgesinde uygulanabilir bir PCED planının geliştirilmesi
– Paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, vatandaşların farkındalığının artırılması, karşılıklı anlayış ve bağlılığın geliştirilmesi
– İklim Şehir Sözleşmesi ile iklim nötr bir İstanbul’a giden yolun desteklenmesi.

Eğer yerel bir paydaşsanız ve bize İstanbul’u iklim açısından nötr hale getirme konusunda yardımcı olmak istiyorsanız, formu Türkçe doldurun.